Welkom bij ABC-NLP

Hartelijk welkom bij ABC-NLP. ABC-NLP staat voor de combinatie van het ABC model uit de toegepaste gedragsanalyse – en dan met name uit Organizational Behavior Management (OBM) – en Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). ABC staat voor Antecedent, Gedrag (Behavior) en C staat voor Consequentie. Het Antecedent is gedefinieerd als hetgeen plaatsvindt voor het Gedrag en de Consequentie is gedefinieerd als hetgeen dat plaatsvindt na het gedrag. Gedragsanalisten hebben ontdekt dat de meeste mensen inzetten op het Antecedent om gedrag positief te beÏnvloeden, terwijl uit onderzoek blijkt dat de Consequenties veel meer invloed hebben op blijvende positieve verandering in de toekomst.

De combinatie van het ABC model met NLP is voor drie groepen mensen belangrijk:

  1. Voor mensen die noch ervaring hebben met NLP noch met OBM.
  2. Voor mensen die wel ervaring hebben met OBM, maar geen ervaring met NLP.
  3. Voor mensen die geen ervaring hebben met OBM, maar we met NLP.

ABC-NLP voor mensen zonder NLP of OBM ervaring

Er zijn heel veel NLP opleidingen in Nederland en België. De kwaliteit van deze opleidingen verschilt nogal sterk. Bijna alle opleidingen zijn heel leuk om te doen, maar vaak leer je geen NLP of sterk verouderde NLP. Het grote voordeel van ABC-NLP is dat we het is ontwikkeld gebruik makende van het ABC-model uit Organizational Behavior Management (OBM) zoals dat bij het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA) van de Vrije Universiteit van Amsterdam onderwezen werd. Daarnaast is ABC-NLP goedgekeurd door The Society of NLP van Richard Bandler. Op die manier heb je de garantie dat wanneer je ABC-NLP leert dat je absoluut de nieuwste en meest correcte versie van NLP leert en tegelijkertijd de best wetenschappelijk onderbouwde versie van NLP leert.

NLP opleidingen focuses terecht op persoonlijke vaardigheden en het doel is uiteraard ervoor te zorgen dat het met de deelnemers zo goed mogelijk gaat. Tegelijkertijd is er meestal weinig aandacht voor het gebruik van NLP binnen het bedrijfsleven tenzij je een NLP Business Practitioner doet. Bijna iedereen die NLP doet, vindt NLP geweldig en heeft er heel veel aan. OBM is NLP voor bedrijven. Waar je met NLP het individu optimaliseert, optimaliseer je met OBM organisaties en bedrijven. Kortom, met ABC-NLP krijg je het beste op persoonlijk vlak en zakelijk vlak.

ABC-NLP voor de NLP beoefenaar

soc_gif

Voor de NLP beoefenaar geldt dat hij of zij voornamelijk inzet op het Antecedent. Als coach of trainer is de NLP beoefenaar bezig een trainee of coachee te leren hoe hij met bepaalde NLP technieken psychische problemen, bijvoorbeeld rond stress, kan oplossen, beter kan communiceren, slimmer om kan gaan met zijn tijd of een betere verkoper wordt om maar enkele voorbeelden te geven van NLP binnen een zakelijke omgeving. De coachee of trainee leert de NLP technieken en gaat daarna zijn eigen gang om te onderzoeken hoe goed hij deze NLP technieken kan inzetten om zijn doelen te behalen. Meestal vindt de training of coaching om de paar weken plaats en uiteraard wordt er wel even stilgestaan bij de behaalde resultaten in de afgelopen periode, maar veel te weinig gezien vanuit de gedragsanalyse.

Om die reden is het ook voor de NLP beoefenaar een goed idee om NLP met het ABC model te combineren. Alleen kan je niet alles zomaar met NLP combineren. Om die reden is het goed om te weten dat Licensed NLP Master Trainer™ Joost van der Leij van ABC-NLP het ABC-model heeft omgezet in NLP strategieën. Op die manier weet je als NLP beoefenaar dat ABC-NLP puur NLP is die gebruikt maakt van de ABC strategie uit de gedragsanalyse. Bovendien heeft Licensed NLP Master Trainer™ Joost van der Leij een uitgebreid artikel geschreven over de link tussen het ABC-model uit de gedragsanalyse en het TOTE-model uit de cybernetica waarop NLP is gebaseerd.

Aangezien de meeste NLP beoefenaars veel te veel inzetten op het Antecedent heeft Licensed NLP Master Trainer™ Joost van der Leij ook alle NLP technieken zo aangepast dat de verhouding Antecedent/Consequenties in plaats van 80/20 veel meer richting de 20/80 gaat. Voor coaching en training is dat een extra kunststukje omdat anders dan bij gedragsverandering binnen een organisatie je als trainer of coach niet continu bovenop de coachee of trainee zit. Een belangrijk onderdeel van de Consequenties is dat wat je na de positieve gedragsverandering doet vooral binnen de kortst mogelijke keren plaatsvindt. Binnen een organisatie is dat gemakkelijker te doen dan bij training of coaching. Om die reden heeft Licensed NLP Master Trainer™ Joost van der Leij niet alleen alle NLP technieken aangepast, maar ook de manier van training geven up-to-date gemaakt met het ABC-model en apps ontwikkeld om sneller en effectiever de Consequenties in te kunnen zetten.

ABC-NLP voor de gedragsanalist

Organisaties conditioneren

Voor de gedragsanalist geldt dat hij of zij wel waarneemt dat het Antecedent minder oplevert dan de Consequenties, maar dat hij of zij te weinig oog heeft voor de mogelijkheden om zowel het Antecedent als de Consequenties te optimaliseren. Dat betekent geenszins dat er ook maar iets wordt afgedaan aan de bevindingen van de gedragsanalyse. Ook bij ABC-NLP onderschrijven we volledig het idee dat wat er na positieve gedragsverandering plaatsvindt, de Conseuqenties, veel belangrijker is en meer invloed heeft op het toekomstige gedrag dan wat er voor de gewenste gedragsverandering plaatsvindt. Ook wij vinden dat waar er normaal gesproken 80% van de aandacht, energie en tijd in het Antecedent wordt gestoken en maar 20% in de Consequenties, het veel beter is om slechts 20% hiervan aan het Antecedent te besteden en 80% aan de Consequenties. Dat blijft als een paal boven water staan.

Tegelijkertijd is onze ervaring vanuit NLP dat mensen zaken vaak goed bedoelen, maar slecht uitvoeren of formuleren, met name omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met hypnose. Hypnose was in de jaren zeventig van de vorige eeuw een heikel onderwerp. Om die reden heeft Richard Bandler NLP gecreëerd zodat hij, zonder dat mensen het doorhadden, hypnotische processen kon gebruiken om zaken te optimaliseren. In de jaren negentig van de vorige eeuw heeft de wetenschap hypnose ontdekt en omarmd. Zo gebruiken vandaag de dag alle kinderziekenhuizen in Nederland hypnose om angst en pijn bij kinderen te bestrijden.

Binnen organisaties wordt nog veel te weinig rekening gehouden met de hypnotische processen die in ons brein plaatsvinden. Om die reden is de kans groot dat zowel het Antecedent als de Consequenties suboptimaal worden uitgevoerd. Door je met ABC-NLP alle relevante hypnotische vaardigheden eigen te maken, ben je als gedragsanalist in staat om zowel het Antecedent als de Consequenties optimaal in te zetten. En dan uiteraard nog steeds in de juiste verhouding: 20% Antecedent en 80% Consequenties, maar nu op zo’n manier dat wat de gedragsanalist bedoelt te doen en te communiceren ook daadwerkelijk gecommuniceerd en gedaan wordt rekening houdend met hoe ons brein werkt met een bewustzijn, een onbewustzijn en alle hypnotische processen die daar invloed op hebben.

Als je gedragsanalyse vooral ziet als operant conditioneren, kan je stellen dat je met ABC-NLP naast het operant conditioneren ook klassieke conditionering aan je repetoire als gedragsanalist toevoegt. Skinner, de grote voorman van de gedragsanalyse, erkent zonder meer dat mensen ook intern gedrag hebben. Gedragsanalyse focust vooral op extern gedrag. Met ABC-NLP leer je niet alleen extern gedrag positief bekrachtigen, maar ook intern gedrag. Zowel het interne gedrag van jezelf als van andere mensen.

ABC-NLP opleidingen

Op de ABC-NLP website vind je verder alle informatie die nodig is om je inzicht te geven in wat ABC-NLP voor jou kan betekenen. Naast alle informatie op de website, ben je ook van harte welkom om een geheel gratis en vrijblijvend verkennend gesprek te hebben over ABC-NLP. Wanneer je dit verkennende gesprek aanvraagt, dan neemt een van onze medewerkers contact met je op voor het maken van een belafspraak of om langs te komen. Dit gesprek is met Licensed NLP Master Trainer™ Joost van der Leij. Dit gesprek vraag je aan door het onderstaande formulier in te vullen:

Gratis rapport: van baas naar coach

Aubrey Daniels
Aubrey Daniels

Een van de opmerkingen van Aubrey Daniels, de grote voorman van het ABC-model, die mij het meest aanspreekt is dat het tijd is geworden dat bazen coaches worden. Dit zei hij al in 1994. Dus hij was zijn tijd ver vooruit.

Hoewel er op de ABC-NLP website veel informatie staat, je kan toch niet alles kwijt op een website. Om die reden heb ik een uitgebreid rapport gemaakt over ABC-NLP. De naam van dit gratis rapport is: “Van baas naar coach: hoe ABC-NLP leiders beter maakt”. In dit gratis rapport krijg je precies uitgelegd wat het ABC-model inhoudt en hoe je dit ABC-model met NLP combineert. De inhoud van dit gratis rapport is:

  • Uitleg van het ABC-model.
  • Uitleg hoe hypnotische taalpatronen werken binnen organisaties.
  • De link tussen NLP en klassiek conditioneren.
  • Hoe Organization Behavior Management (OBM) gebruikt maakt van het ABC-model.
  • De zes fases binnen OBM en hoe je met ABC-NLP deze zes fases versterkt.
  • Meer informatie over de combinatie van OBM en NLP

Van baas naar coach
Van baas naar coach

Wanneer je het gratis rapport “Van baas naar coach” wil ontvangen, vul dan het onderstaande formulier in. Het rapport wordt je dan per email toegestuurd. Het opvragen van dit rapport is 100% veilig want wij hebben net zo’n hekel als jij aan spam. Ook als je geen baas, directeur, leider of manager bent, is het opvragen van dit rapport handig om te doen, want het geeft een goede rechtvaardiging om de werkgever de OBM en NLP opleidingen te laten vergoeden. Kortom, vraag dus meteen dit gratis rapport aan zodat ook jij de voordelen van NLP en het ABC-model gaat gebruiken om gewenst gedrag te stimuleren:

ABC-NLP videos

[video_grid]

Gratis eBook: Management Cybernetics

Management Cybernetics is de meest wetenschappelijk onderbouwde manier om organisaties te structuren, te diagnosticeren, te revitaliseren en te optimaliseren. Omdat Management Cybernetics gebruik maakt van het TOTE-model wat een van de kernonderdelen van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is, sluit Management Cybernetics naadloos aan bij ABC-NLP.

Waar ABC-NLP vooral gaat over intern gedrag, wat je voelt, verbeeldt en denkt, gaat Management Cybernetics over hele grote structuren. Tegelijkertijd is Management Cybernetics ook gebaseerd op hoe ons brein en ons zenuwstelsel werkt. Centraal binnen Management Cybernetics staat het levensvatbare systeem. De mens is het nummer één voorbeeld van zo’n levensvatbaar systeem. Maar je kan met Management Cybernetics ook een hele multinational modelleren. Of een nationale economie. Omdat Management Cybernetics een recursief systeem is, kun je de gehele organisatie modelleren van het hoogste niveau tot aan elke individuele medewerker.

Niet alleen matcht Management Cybernetics heel goed met ABC-NLP, het past ook heel goed bij Organizational Behavior Management (OBM) omdat het bij Management Cybernetics niet alleen over gezonde financiën gaat, maar ook over gezonde medewerkers. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers met plezier en ontspannen hun werk kunnen doen, maakt Management Cybernetics gebruik van de lessen uit de gedragswetenschappen, oftewel OBM. Kortom, Management Cybernetics is de ideale tool om organisaties goed in te richten zodat er geen schade is aan mensen of financiën.

Om die reden heb ik er een boek over geschreven, passend genaamd Management Cybernetics: gezonde financiën en gezonde medewerkers. Omdat ik zeer enthousiast ben over Management Cybernetics, stel ik het eerste hoofdstuk van dit boek gratis ter beschikking als een eBook. Wanneer je het onderstaande formulier invult, dan stuur ik je het eBook toe. Het opvragen van dit eBook is 100% veilig want ik heb net zo’n hekel aan spam als jij. Kortom, vul het formulier in en begin vandaag nog met Management Cybernetics:

21 Organisatiepathologieën: gratis eBook

Toen ik mijn boek “Management Cybernetics: gezonde financiën en gezonde medewerkers” schreef, voelde ik mijn net Remi uit Alleen Op De Wereld. Het leek alsof iedereen was gestopt met Management Cybernetics nadat ik het in de jaren negentig op de Universiteit Utrecht had gestudeerd. Gelukkig bleek ik allerminst eenzaam roepend in de woestijn. Er zijn wel degelijk nog organisatiearchitecten die Management Cybernetics gebruiken om organisaties optimaal te structureren.

Afbeeldingsresultaat voor The Fractal Organization bol.com

Via hen kwam ik achter het bestaan van het boek van Patrick Hoverstadt, “The Fractal Organization: Creating Sustainable Organizations with the Viable System Model”. Het VSM model is Management Cybernetics. Het boek van Hoverstadt is niet alleen een heel goed boek over Management Cybernetics, het is ook een heel interessant boek omdat Hoverstadt 21 organisatiepathologieën beschrijft. 

Binnen cybernetica is een pathologie gedefinieerd als systematisch je doelen niet halen. Hoverstadt beschrijft 21 structuurfouten in organisaties die mij uit de praktijk heel bekend voorkwamen. Om die reden heb ik er een zeer uitgebreid gratis eBook van gemaakt met alle 21 organisatiepathologieën. Al was het maar omdat het eigenlijk een hoofdstuk uit mijn boek is dat ik nog niet had geschreven. Je hebt mijn boek Management Cybernetics niet nodig om dit gratis eBook te lezen, maar het helpt natuurlijk wel wanneer je eerst Management Cybernetics leest. Ook ben ik heel benieuwd of je een of meerdere organisatiepathologieën op jouw werk herkent. Mocht dat het geval zijn, wil je mij dat dan laten weten? Want ik spaar praktijkvoorbeelden. Uiteraard is dat geheel anoniem.

Wanneer je dit eBook gratis wilt ontvangen, vul dan het onderstaande formulier in. Invullen is 100% veilig want ik heb net zo’n hekel aan spam als jij. Je ontvangt dan ook tegelijkertijd de inleiding en het eerste hoofdstuk van Management Cybernetics. Kortom, vraag dit gratis eBook vandaag nog aan: