De ABC-NLP Coach Opleiding

Tof dat je coach bent of overweegt om coach te worden. We hebben in Nederland en België namelijk veel te weinig coaches. Veel mensen met mentale klachten gaan om die reden naar de huisarts in plaats van naar de ABC-NLP coach. Wist je dat er in Nederland meer dan twaalfduizende huisartesen zijn en maar honderdvijftig ABC-NLP coaches? Terwijl het voor de maatschappij veel goedkoper is om eerst bij een ABC-NLP coach te checken of je met ABC-NLP makkelijk van je klachten afkomt voordat je naar de huisarts gaat. ABC-NLP coaches werken op basis van no cure, no pay omdat – afhankelijk van hun talent –  tussen de zeventig en negentig procent van de mensen met wie ze werken van hun klachten afkomt.

Toch is het goed om je eerst af te vragen of je überhaupt wel ABC-NLP coach wil worden. Want ABC-NLP coaching werkt heel anders dan reguliere coaching. ABC-NLP is namelijk directief. ABC-NLP coaching is meer een 1-op-1 training dan iets anders. Waar andere coach opleidingen adviseren dat de cliënt zelf de oplossing moet vinden, hebben ABC-NLP coaches voor de meest voorkomende klachten de oplossing in huis. Uiteraard moet de cliënt deze oplossing op zichzelf toepassen, maar ABC-NLP coaches weten hoe mensen uit de problemen te halen zijn.

Waarom ABC-NLP coaching?

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is de meest effectieve manier om iemand te coachen. ABC-NLP is de nieuwste versie van NLP. ABC-NLP combineert NLP met het ABC-model uit de toegepaste gedragsanalyse. Toegepaste gedragsanalyse vind je bijvoorbeeld terug in cognitieve gedragstherapie en bij de aanpak van autisme. 

In deze video leg ik snel uit wat het ABC-model is en waarom het zo belangrijk is om het ABC-model altijd te gebruiken:

Bij reguliere coaching zijn de resultaten maar van korte duur, maar wanneer je ABC-NLP coaching doet, dan zijn de positieve veranderingen voor jaren en jaren. Kortom, wanneer je als coach aan de slag wil, word dan een ABC-NLP coach!

We hebben ABC-NLP ontwikkeld op basis van het ABC-model uit Organizational Behavior Management (OBM) zoals onderwezen werd bij het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA) van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Om die reden is ABC-NLP niet alleen de nieuwste versie van NLP, maar ABC-NLP is ook de enige versie van NLP die wetenschappelijk is onderbouwd. Maar wees gerust: de ABC-NLP coach opleiding is uitermate praktisch, begrijpelijk en meteen toepasbaar. Je hebt dan ook geen vooropleiding nodig. Iedereen kan ABC-NLP coach worden, want elke ABC-NLP coach krijgt zijn eigen soort klanten. Tegelijkertijd laat onderzoek zien dat door het toepassen van wetenschappelijke principes zoals het ABC-model, je ook meteen ziet dat ABC-NLP nog beter werkt dan alleen NLP:

Zoals je ziet, werkt ABC-NLP op alle vlakken beter. Of het nu gaat om je goed voelen (feelings), het verleden loslaten (memories), zorgen over de toekomst wegnemen (future) of te stoppen met piekeren (inner self-talk).

Het ABC-NLP coach programma

Het ABC-NLP coach programma wordt gegeven door Licensed NLP Master Trainer™ Joost van der Leij. Joost is de enige Nederlandse NLP trainer die in het dankwoord wordt genoemd van een de boeken van Richard Bandler, de bedenker van NLP. Bovendien is Joost de enige NLP trainer, wereldwijd, die de NLP Practitioner op een top 100 universiteit mag geven.

Het ABC-NLP coach programma bestaat uit vier onderdelen:

 1. ABC-NLP Practitioner, hier leer je alles wat je normaal gesproken in de NLP Practitioner leert plus het ABC-model en het Neurogram® model.
 2. ABC-NLP Master Practitioner, hier leer je alles wat je nodig hebt om als hypnotherapeut aan de slag te gaan.
 3. ABC-NLP Coach dagen, hier leer je alles om als ABC-NLP Coach aan de slag te gaan.
 4. Toegepaste Gedragsanalyse, hier leer je alles over het gebruik van het ABC-model in coaching.

De ABC-NLP Practitioner bestaat uit drie blokken (elk blok bestaat uit drie dagen):

 1. Het Neuro blok: hier leer je alles over hoe de hardware en de software van het brein werkt. Je leert met het Neurogram® model je eigen breintype herkennen en dat van anderen. Aan de hand van Cybernetic Big Five Theory leer je over alle psychische klachten die mensen kunnen hebben en hoe je die oplost. Tenslotte leer je de ABC-NLP basistechnieken om grip te krijgen op gevoelens, emoties, verleden, toekomst en je gedachtenwereld. Bovendien leer je hoe je het beste goede beslissingen kan nemen.
 2. Het Linguïstische blok: hier leer je alles over communicatie. Hoe je heel zuiver communiceert en precies achterhaalt waar je cliënt nu eigenlijk mee zit. Maar ook hoe je mensen positief met taal beïnvloedt. Dit alles mondt uit in hypnose, zodat je als een volleerd hypnotiseur in staat bent om mensen onder hypnose te krijgen. Op die manier kun je hypnose gebruiken om problemen bij mensen op te lossen.
 3. Het Programmeren blok: hier leer je hoe het brein betekenis codeert. Door deze code te veranderen, verander je de betekenis die mensen aan hun leven en problemen geven. Hiermee zorg je ervoor dat ze een zeer positief zelfbeeld krijgen, weer van zichzelf gaan houden en eigenwaarde krijgen. Tenslotte sluiten we dit blok af met het dertig jaren plan zodat je je onbewustzijn programmeert om de komende jaren een top ABC-NLP coach te worden!

Omdat je naast alle ABC-NLP ook alles leert wat bij een normale NLP Practitioner opleiding hoort, krijg je na afloop van de ABC-NLP Practitioner het Licensed NLP Practitioner™ diploma met originele handtekening van Richard Bandler, de bedenker van NLP, als teken dat je NLP op Practitioner niveau hebt geleerd, zoals de bedenker van NLP het heeft bedoeld.

De ABC-NLP Master Practitioner bestaat ook uit drie blokken (elk blok bestaat uit drie dagen):

 1. Het zelf ABC-NLP technieken maken blok: in de Practitioner leer je allemaal protocollen om problemen op te lossen. Heel veel problemen los je daarmee op. Maar niet allemaal. Daarvoor is het namelijk nodig om voor een individuele cliënt ter plekke iets geheel nieuws te kunnen bedenken. En dat leer je in de ABC-NLP Master Practitioner.
 2. Het Diep Trance blok: als je er met het basis ABC-NLP protocol uit de Practitioner niet uitkomt, is de oplossing heel vaak om met hypnose aan de slag te gaan. In de Practitioner heb je reeds de basis van hypnose gehad. In dit blok wordt die kennis verdiept. Eerst leer je nog vijf nieuwe manieren om mensen in een hypnotische trance te brengen. Vervolgens leer je hoe je met hypnose psychosomatische klachten kan oplossen en chronische pijn kan bestrijden. Tenslotte leer je hoe je met hypnose boven jezelf kan uitstijgen.
 3. Het Presentatie blok: zodra je als coach succes begint te krijgen, dan krijg je al snel zin om workshops te gaan geven. Tijdens het Presentatie blok leer je hoe je (a) de inhoud van je workshops vormgeeft, (b) hoe je jezelf emotioneel voorbereidt op het geven van een workshop en (c) hoe je inspeelt op wat je publiek wil leren.

Omdat je naast alle ABC-NLP ook alles leert wat bij een normale NLP Master Practitioner opleiding hoort, krijg je na afloop van de ABC-NLP Practitioner het Licensed NLP Master Practitioner™ diploma met originele handtekening van Richard Bandler, de bedenker van NLP, als teken dat je NLP op Masterniveau hebt geleerd, zoals de bedenker van NLP het heeft bedoeld.

De ABC-NLP Coach Certificatie dagen bestaan uit drie dagen:

 1. Tijdens deze dagen leer je het ABC-NLP Coach Format. Meer dan honderd ABC-NLP coaches, die ik de afgelopen jaren heb opgeleid, gebruiken dit format voor ABC-NLP coaching. Het ABC-NLP Coach Format geeft je alle handvatten die je nodig hebt om als coach aan de slag te gaan. Omdat het moeilijkste onderdeel van coaching het vinden van klanten is, krijg je ook een kant en klare methode voor Marketing & Sales. Daarnaast gaan we je benchmarken zodat je weet waar je staat als ABC-NLP coach.

Na afloop van de ABC-NLP Coach dagen ontvang je het Licensed NLP Coach™ diploma met originele handtekening van Richard Bandler, de bedenker van NLP, als teken dat je NLP Coaching hebt geleerd, zoals de bedenker van NLP het heeft bedoeld.

Toegepaste Gedragsanalyse bestaat uit een hele dag plus vier halve dagen:

Tijdens de Toegepaste Gedragsanalyse opleiding begeleid je een cliënt in zijn of haar positieve gedragsverandering met behulp van het ABC-model. Op dag één krijg je de algemene inleiding en leer je hoe je het gewenste gedrag van jouw cliënt specificeert. Vervolgens zijn er in de vier maanden na de eerste dag terugkommiddagen waarbij je elke keer het protocol van Toegepaste Gedragsanalyse verder leert kennen en toepassen. Tijdens deze opleiding maak je een Gedragsverbeteringplan om te zorgen dat je cliënt duurzaam zijn of haar gedrag ten positieve verandert.

Tarief van de ABC-NLP Coach opleiding

Voor alle onderdelen van de ABC-NLP Coach opleiding kun je je ook los inschrijven. Omdat commitment geven om echt een ABC-NLP Coach te worden voor ons heel fijn is, krijg je extra voordeel wanneer je je in één keer voor de gehele ABC-NLP coach opleiding inschrijft. De tarieven voor de losse onderdelen zijn:

 1. ABC-NLP Practitioner 1975 euro
 2. ABC-NLP Master Practitioner 1975 euro
 3. ABC-NLP Coach Dagen 1275 euro
 4. Toegepaste Gedragsanalyse 975 euro

In totaal gaat het om 6200,- euro. Maar wanneer je je inschrijft voor het gehele programma van de ABC-NLP Coach opleiding is het tarief slechts 4750,- euro inc. 21% BTW. Bovendien is het mogelijk om dit tarief in 24 maanden te voldoen! Dat is minder dan 200 euro per maand.

Hopelijk heb je nu genoeg informatie om je interesse te prikkelen zodat je overweegt om mee te doen en er ook voor te zorgen dat er net zoveel ABC-NLP coaches komen als huisartsen. Zodat het in de toekomst heel normaal is dat je bij mentale klachten eerst langs de ABC-NLP coach gaat.

Kortom, wanneer je erover denkt om als coach aan de slag te gaan of al coach bent en de ABC-NLP methodiek aan je repertoire wil toevoegen, dan is de eerste stap, het aanvragen van een gratis en geheel vrijblijvend verkennend gesprek. Dan maak je kennis met Joost van der Leij en is er alle gelegenheid om te ontdekken hoe goed dit programma aansluit bij jouw wensen. Om het gratis verkennend gesprek aan te vragen, vul je het onderstaande formulier in: