Licensed Advanced NLP Master Practitioner

Het is een wonder dat het is gelukt om Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) weer op echte universiteiten onderwezen te hebben gekregen. Want zowel bij de Vrije Universiteit van Amsterdam als de Erasmusuniversiteit in Rotterdam, geef ik onderdelen van NLP, al is het onder een andere naam. Dat het ook is gelukt om het Neurogram® model op de universiteiten te onderwijzen, is helemaal een wonder. De reden dat dat allemaal kan, is omdat er een goede en gedegen wetenschappelijke onderbouwing is. Bij de Licensed Advanced NLP Master Practitioner leer je precies die wetenschappelijke onderbouwing op een laagdrempelige, eenvoudige en praktische manier. Wanneer je meedoet met het programma van de Licensed Advanced NLP Master Practitioner steun je ook het goed onderbouwen van NLP.

Nadat alles met de universiteiten rond was, diende ook Richard Bandler, de grondlegger van NLP, nog overtuigd te raken van het nut en de noodzaak van NLP op de universiteit. NLP is ooit ontstaan op de Santa Cruz universiteit, maar na een conflict over het gebruik van hypnose is Richard Bandler daar weggestuurd. Kortom, hij heeft een problematische relatie met het universitaire wereldje en was niet genegen dit alles zo maar zijn zegen te geven. Daar komt bij dat Richard Bandler ook geen fan is van systemen zoals het Neurogram® model voor breintypen. Dus ook Richard Bandler diende in te zien hoe waardevol deze ontwikkeling is. Om die reden zijn wij dan ook trots dan uiteindelijk The Society of NLP® van Richard Bandler deze opleiding certificeert met het Licensed Advanced NLP Master Practitioner certificaat met originele handtekening van Richard Bandler als teken dat alles wat binnen dit programma onderwezen wordt, zijn zegen heeft.

Van 2016 tot 2022 ben ik samen met het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA) van de Vrije Universiteit van Amsterdam bezig geweest om een wetenschappelijke versie van NLP te ontwikkelen. Voor de duidelijkheid: op dit moment is NLP geen wetenschap en mensen die ten onrechte beweren dat NLP wel een wetenschap is, maken van NLP een pseudowetenschap. Dat moeten we natuurlijk voorkomen en daarom is het veel beter om NLP als een protowetenschap te beschouwen: een voorloper van een nog te ontwikkelen wetenschappelijke psychologie.

De nieuwe versie van NLP heb ik ABC-NLP gedoopt. Dit omdat we NLP combineren met het ABC-model uit de toegepaste gedragsanalyse. Toegepaste gedragsanalyse is 100% wetenschappelijk. Sterker nog, van alle manieren om gedrag positief te beïnvloeden is toegepaste gedragsanalyse waarschijnlijk het best wetenschappelijk onderbouwd. NLP is een geheim codewoord voor hypnose en hypnose is vandaag de dag ook 100% geaccepteerd door de wetenschap. Waar het ABC-model staat voor operant conditioneren, is hypnose een vorm van klassiek conditioneren. Dus met de combinatie van allebei, zoals bij ABC-NLP, heb je het beste van twee werelden.

Maar niet alleen met de wetenschap moet heel voorzichtig en zorgvuldig worden omgegaan, hetzelfde geldt dus ook voor de The Society of NLP® van Richard Bandler. Om die reden zijn we er erg trots op dat de onderstaande opleiding volledig goedgekeurd is door The Society of NLP® en ook door The Society of NLP® wordt gecertificeerd. Alle deelnemers aan de Advanced NLP Master Practitioner opleiding krijgen het Licensed Advanced Master Practitioner of NLP certificaat van The Society of NLP® met originele handtekening van Richard Bandler, de bedenker van NLP. Wij zijn de enige in Nederland en België waar je dit certificaat kan krijgen. Dat betekent wel dat deze opleiding alleen toegankelijk is voor mensen die reeds NLP Master Practitioner zijn. Wanneer je aan deze opleiding meedoet, dan wordt je inzicht in hoe NLP werkt zodanig versterkt dat je jezelf met recht Advanced NLP Master Practitioner mag noemen.

Het programma van De Advanced NLP Master Practitioner

Het programma bestaat uit zes dagen waarin we alle aspecten van NLP laten terugkomen.

Stephen Stich is de filosoof die “protowetenschap” heeft bedacht

Dag één: wetenschap, pseudowetenschap en protowetenschap

Wat is wetenschap? Wat is filosofie? Als academisch geschoold filosoof, VU-certified OBM trainer/coach en gastdocent bij de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Erasmusuniversiteit, is Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij de uitgelezen persoon om een wetenschappelijke versie van NLP te ontwikkelen. Hiervoor zijn drie dingen nodig:

 1. Er moet een wetenschappelijke theorie voor NLP worden geformuleerd. Dit heeft Joost van der Leij gedaan in Het ABC-NLP Handboek.
 2. Vervolgens moet er wetenschappelijk onderzoek worden gedaan.
 3. Tenslotte moet dit onderzoek in wetenschappelijke tijdschriften worden gepubliceerd.

Tijdens deze eerste dag leer je wat wetenschap is en wat filosofie is en welke strategie we hebben gevonden om NLP wetenschappelijk en filosofisch te onderbouwen via toegepaste gedragsanalyse. Verder gaan we dieper in op hypnose omdat NLP feitelijk alleen maar een bijzondere manier van hypnose doen is. Tenslotte is het belangrijk dat ABC-NLP niet alleen werkt volgens de eisen van de wetenschap, andersom stelt NLP ook eisen aan de wetenschap. Om die reden gaan we in detail in op waarschijnlijkheid versus oorzaak/gevolg redenering.

Onderdelen van NLP die op dag één aan bod komen: hypnose en het metamodel.

Skinner is de grote voorman van het behaviorisme

Dag twee: Introspectionisme, Behaviorisme en Cybernetica

In de negentiende eeuw was Pavlov, de grondlegger van de gedragsanalyse, al bezig met hypnose. Vandaar dat het huwelijk tussen NLP en gedragsanalyse zo geslaagd is. Maar voor een goed begrip van waar NLP en toegepaste gedragsanalyse vandaan komt, beginnen we op dag twee met het Introspectionisme. NLP lijkt enigszins op het Introspectionisme, maar we zullen zien dat de belangrijke fouten die het Introspectionisme heeft gemaakt, worden vermeden door NLP omdat NLP ook een vorm van Cybernetica is.

Het Behavorisme is de achterliggende filosofie van de toegepaste gedragsanalyse. Old school Behaviorisme heeft een moeilijke relatie met Cybernetica. Maar op dag twee zullen we zien dat New school Behaviorisme juist Cybernetica omarmt. Tenslotte komen beide terug in de nieuwste school binnen de filosofie: Enactivism.

Onderdelen van NLP die op dag één aan bod komen: submodaliteiten, TOTE model.

Professor Colin DeYoung met Cybernetic Big Five Theory

Dag drie: evolutionaire gedragspatronen

Zowel NLP als Behavorisme krijgen vaak onterecht kritiek. Maar één vorm van kritiek is wel terecht, namelijk dat beide ervan uitgaan dat je als mens wordt geboren met een blanco leermachine. Maar de evolutie levert niets blanco af! Gelukkig is er redding: Cybernetic Big Five Theory (CB5T). CB5T laat zien dat de biologische hardware van ons brein ons een aantal specifieke gedragspatronen meegeeft. Inzicht in deze typische gedragingen helpt enorm om jezelf en anderen te begrijpen. Maar ook om beter om te gaan met andere mensen!

Op dag drie gaan we aan de slag om jouw gedragstype te vinden. Vervolgens ontdek je welke handleiding bij elk type hoort zodat je goed met jezelf en met andere mensen omgaat. Tenslotte gaan we met CB5T aan de slag om te zien hoe de werking van oxytocine en dopamine voor jouw gedrag zorgt.

Onderdelen van NLP die op dag één aan bod komen: Neurogram® model. 

Donald Davidson en Triangulatie

Dag vier: taalfilosofie

Het Linguïstische gedeelte van NLP is gebaseerd op de taalfilosofie van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Om die reden is het goed om alle taalpatronen van het metamodel en Miltonmodel opnieuw te bekijken. Want wanneer je de filosofische achtergrond kent, dan snap je veel beter waar deze taalpatronen over gaan. Sterker nog, ook je onbewuste wordt na dag vier veel beter in het gebruik van alle taalpatronen.

Naast alle taalpatronen, gaan we ook dieper in op de diepte- en oppervlaktestructuur aan de hand van het Triangulatie model. Tenslotte komen ook de vooronderstellingen aan bod.

Onderdelen van NLP die op dag één aan bod komen: metamodel, MIltonmodel, diepte en oppervlaktestructuur.

Dag vijf: echt modelleren

Veel NLP opleidingen claimen dat ze excellent gedrag modelleren, maar daar is helemaal geen sprake van. Richard Bandler heeft vanaf dag één voor ogen gehad dat je een mathematisch model bouwt. Dit was gebaseerd op het werk van Donald Boyd. Hier is het chunken vandaan gekomen. Maar feitelijk modelleert niemand op deze manier. 

Gelukkig is er een goed alternatief, namelijk subjectief Bayesiaans modelleren. Sinds 2012 maak ik hier gebruik van. Zo heb ik modellen gemaakt voor trainees & coaches, leraren, CB5T en het meest beroemde model: van voetballers! Op dag vijf gaan we aan de slag met begrijpen hoe subjectieve Bayesiaanse statistiek werkt en waarom het zo goed samengaat met NLP (beide gaan uit van subjectiviteit!).

Onderdelen van NLP die op dag één aan bod komen: modelleren.

Dag zes: ABC-NLP

Op de laatste dag gaan we aan de slag met toegepaste gedragsanalyse. Je leert alle ins en outs van het ABC-model. Belangrijker nog, we gaan deze dag alle NLP technieken waarop het ABC-model van toepassing is langs om er nieuwe versies van te maken die daadwerkelijk gebruik maken van het ABC-model. Dit gaat dan met name om de nieuwe versie van de zwart/wit terugspoeltechniek en alle tijdslijn technieken.

We gaan dieper in op de drie manieren waarop het brein leert, namelijk:

 1. Imprinting
 2. Associatief leren (Pavlov)
 3. Instrumenteel leren (ABC-model)

Onderdelen van NLP die op dag één aan bod komen: zwart/wit terugspoelen & tijdslijnen

Inschrijven voor De Advanced NLP Master Practitioner

Deze opleiding is alleen toegankelijk voor NLP Master Practitioners. Mocht je nog geen NLP Master Practitioner zijn, kijk dan hier voor de juiste NLP opleiding. Omdat het NLP onderwijs elders vaak onder de maat is, dienen NLP Master Practitioners die elders hun opleiding hebben gedaan deze opleiding te combineren met het NLP nascholingsprogramma (14 dagen). ZIj krijgen daarbij wel een flink korting op het NLP nascholingsprogramma. Inschrijven is 100% veilig want je kunt altijd tot 24 uur van tevoren per email geheel kosteloos annuleren. De helft van de opbrengsten van dit programma wordt gebruikt voor het wetenschappelijk onderzoek naar NLP te financieren (app ontwikkelen & onderzoek doen). 

Logistieke details Advanced NLP Master Practitioner

 • Trainer: Licensed NLP Master Trainer & VU-university certified OBM trainer/coach Joost van der Leij
 • Aantal dagen: 6
 • Data: zie het onderstaande formulier
 • Tijden: 10 tot 17 uur
 • Locatie: Breintraining Coöperatie, Binderij 7-L, 1185 ZH Amstelveen
 • Tarief: zie het onderstaande formulier
 • Certificering: na het met succes afsluiten van deze opleiding krijg zowel het Licensed Advanced NLP Master Practitioner certificaat van The Society of NLP van Richard Bandler (wereldwijd het meest erkende NLP certificaat met originele handtekening van Richard Bandler als bewijs dat het goed zit) en het Positief-Bekrachtigende Breintraining level #3 certificaat van de Breintraining coöperatie.
 • Gespreid betalen: 12 maanden via automatische incasso
 • Bij annulering wordt het bedrag voor trainingsdagen die nog niet geweest zijn teruggeboekt; 
 • Gratis herhalen van één of meerdere of zelfs alle onderdelen van de NLP Master Practitioner;
 • Inschrijven is 100% veilig want je kan tot 24 uur van tevoren geheel kosteloos per email annuleren.
 • Kun je nog niet meteen meedoen, doe dan mee met het spaarplan voor deze opleiding op NLPflix!

Kortom, er zijn dus alle redenen om NLP maximaal onder de knie te krijgen en vraag daarom vandaag nog het gratis en geheel vrijblijvend verkennend gesprek aan via: