Opleiding Toegepaste Gedragsanalyse

Het ABC-model uit de naam ABC-NLP komt uit de toegepaste gedragsanalyse (Applied Behavior Analysis (ABA) in het Engels). Toegepaste gedragsanalyse is de praktische versie van klinische gedragsanalyse, de wetenschappelijke studie van gedrag die begonnen is met Pavlov eind negentiende eeuw. Het interessante aan het werk van Pavlov is dat hij al stelde dat wanneer je mensen hun gedrag wil beïnvloeden, dat je dat vooral met hypnose moet doen. Vandaar dat toegepaste gedragsanalyse zo’n goede toevoeging is aan Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). Want NLP is feitelijk de meest elegante manier om aan hypnose te doen.

Terwijl toegepaste gedragsanalyse een hele goede toevoeging aan NLP is, is NLP ook een hele goede toevoeging aan toegepaste gedragsanalyse. De kern van toegepaste gedragsanalyse is het al eerder genoemde ABC-model. De A van het ABC-model staat voor Antecedenten. Antecedenten zijn alles wat aan het gedrag voorafgaat of wat nodig is om het gedrag mogelijk te maken. Je kan bijvoorbeeld alleen telefoneren als je een telefoon hebt. Dus een telefoon is een Antecedent voor telefoneren. Wat je met NLP doet, zijn voornamelijk Antecedenten. De B staat voor Behavior. Dit is het externe waarneembare gedrag. Qua gedrag willen we ongewenst gedrag verminderen en gewenst gedrag laten toenemen. De C staat voor Consequenties. Consequenties zijn alles wat er gebeurt nadat iemand zich gewenst of ongewenst heeft gedragen.

Heel veel wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de Consequenties verreweg de grootste impact hebben op ons toekomstige gedrag. Wanneer ons gedrag positieve Consequenties heeft, dan is de kans groot dat we in de toekomst er meer van gaan doen en als op ons gedrag negatieve Consequenties volgen dan is de kans groot dat we er minder van gaan doen. Dat Consequenties veel meer invloed op ons brein hebben dan Antecedenten is de reden dat ABC-NLP zoveel beter werkt dan reguliere NLP. Dat is ook de reden waarom het verstandig is om goed te worden in toegepaste gedragsanalyse. Om die reden organiseren we de opleiding toegepaste gedragsanalyse. Daarvoor gaan we uit van de meest recente editie van het boek Behavior Analysis for Lasting Change, de bijbel van de toegepaste gedragsanalyse. Alleen is die aanpak erg academisch, terwijl wij graag heel praktisch blijven. Vandaar dat de opleiding Toegepaste Gedragsanalyse heel praktisch is.

De inhoud van de opleiding Toegepaste Gedragsanalyse

Het programma bestaat uit één volle dag en vier terugkommiddagen. In dit opzicht volgen we het format van de opleiding Organizational Behavior Management (OBM) van de Vrije Universiteit van Amsterdam. OBM is toegepaste gedragsanalyse binnen organisaties en bedrijven. Waar OBM ervoor zorgt dat medewerkers meer gewenst gedrag vertonen op de werkvloer, is toegepaste gedragsanalyse meer gericht op het oplossen van problemen bij individuele mensen. Als VU-university certified OBM trainer/coach en Licensed NLP Master Trainer™  is Joost van der Leij de ideale trainer om de combinatie van NLP en toegepaste gedragsanalyse te onderwijzen.

Het programma draait helemaal om het begeleiden van een of meerdere mensen wiens gewenste gedrag je positief gaat bekrachtigen zodat ze zich meer op een gewenste manier gaan gedragen. Omdat meten een belangrijk onderdeel is van toegepaste gedragsanalyse, krijg je als deelnemer meteen een goed onderbouwde casus van je eigen kunnen. De dag en de middagen zien er als volgt uit:

Dag 1: ABC-model Awareness Sessie en specificeren gewenst en ongewenst gedrag.

In de ochtend gaan we aan de slag om een volledig overzicht te geven van toegepaste gedragsanalyse. Daarnaast beginnen we meteen met de eerste stap uit het protocol voor toegepaste gedragsanalyse: specificeren. Het volledige protocol van toegepaste gedragsanalyse is:

Stap 1: specificeren van gewenst gedrag en ongewenste gedrag.

Stap 2: meten gewenst en ongewenst gedrag.

Stap 3: met een ABC-analyse een functionele analyse maken van de vraag waarom er te weinig gewenst gedrag is en teveel ongewenst gedrag.

Stap 4: Met behulp van feedback inzicht geven in waarom mensen teveel ongewenst gedrag vertonen en te weinig gewenst gedrag.

Stap 5: Subdoelen stellen. Samen bepaal je hoe je een uitdagend maar makkelijk te halen schema kan maken om meer gewenst gedrag te krijgen en minder ongewenst gedrag.

Stap 6: Positief bekrachtigen. Samen ook bepalen wat goede positieve consequenties zijn voor wanneer iemand zich gewenst gedraagt.

Stap 7: Evalueren en bijsturen. Mocht het gewenste gedrag niet genoeg toenemen, dan debug je als het ware het bovenstaande proces om te ontdekken hoe alles kan worden geoptimaliseerd.

Middag 1: Meten

De terugkommiddagen zijn vooral bedoeld om de voortgang van het traject met de persoon wiens gedrag je positief gaat beïnvloeden te volgen. Bij de eerste terugkommiddag betekent dat vooral goed controleren of je specificatie van het gewenste en ongewenste gedrag correct is. Daarna gaan we met stap 2, Meten, aan de slag. 

Middag 2: ABC-analyse en Feedback

Als eerste gaan we checken of het meetplan wat je naar aanleiding van de vorige terugkommiddag hebt gemaakt, correct is en wat de eerste meetresultaten zijn. Daarna gaan we aan de slag met een ABC-analyse om de resultaten van je eerste meting te verklaren en stellen we een feedbackplan op.

Middag 3: & Subdoelen stellen en positief bekrachtigen

Eerst controleren we of de persoon met wie je werkt zich in de ABC-analyse kon vinden of dat de ABC-analyse nog is aangescherpt. Bovendien horen we dan graag wat hij of zij van het feedback plan vindt. Daarna gaan we aan de slag om uitdagende maar haalbare subdoelen te formuleren en uit te zoeken wat voor positieve consequenties in jouw casus mogelijk zijn om de desbetreffende persoon positief te bekrachtigen.

Middag 4: Evalueren en bijsturen

We beginnen zoals gebruikelijk door eerst te checken of de subdoelen en de positieve bekrachtigers ook goed zijn bevonden door de persoon met wie je werkt of dat hij of zij daar nog aanpassingen in heeft gemaakt. Daarna leer je hoe je, door feedback toe te passen op dit hele protocol, het lopende proces kan evalueren en bijsturen.

Wat de opleiding Toegepaste Gedragsanalyse je oplevert

Als eerste ben je na de opleiding erg goed in staat om mensen hun gedrag te beïnvloeden door gebruik te maken van positieve consequenties. Daarmee ben je al in staat om blijvende positieve gedragsverandering te bewerkstelligen.

Wanneer je ook de Licensed NLP Practitioner™ bij een erkende ABC-NLP trainer hebt gehaald, dan mag je jezelf ABC-NLP Practitioner noemen. Wanneer je ook de Licensed NLP Master Practitioner™ bij een erkende ABC-NLP trainer hebt gehaald, dan mag je jezelf ABC-NLP Master Practitioner noemen en wanneer je ook als coach aan de slag bent ABC-NLP coach. Wanneer je ook de Licensed NLP Trainer™ hebt gehaald, dan mag je jezelf ABC-NLP Trainer noemen, onder de voorwaarde dat je aan de cursisten Het ABC-NLP Handboek uitreikt (als ABC-NLP Trainer krijg je 50% korting op de aanschaf van Het ABC-NLP Handboek wanneer je er minimaal 10 afneemt exclusief verzendkosten).

Logistieke details:

  • Data: 1 november (van 10 tot 17 uur), 29 november (van 14 tot 17 uur) 2023, 24 januari (van 14 tot 17 uur) en 21 februari (van 14 tot 17 uur) & 13 maart (van 14 tot 17 uur) 2024
  • Locatie: NLP.amsterdam, Binderij 7-L, 1185 ZH Amstelveen
  • Tarief: 975 euro inc. 21% BTW

Wanneer je aan deze bijzondere opleiding wil deelnemen, schrijf je dan in via het onderstaande formulier. Inschrijven is 100% veilig want, je kan tot 24 uur van tevoren geheel kosteloos per email annuleren. Dus wanneer je meer wil werken met positieve consequenties, schrijf je dan meteen in voor deze mooie opleiding:

 Met dit formulier schrijf je je in voor de opleiding Toegepaste Gedragsanalyse a 975 euro inc. 21% BTW.

We respect your email privacy