NLP & Wetenschap

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is geen wetenschap. Organisation Behavior Management (OBM) is wel wetenschappelijk onderbouwd. Hypnose wordt tegenwoordig volledig door de wetenschap omarmd. NLP is destijds in de jaren zeventig ontwikkeld om stiekem aan hypnose te kunnen doen. Dus veel van wat we bij NLP doen, is eigenlijk een geavanceerde vorm van hypnose.

Wat we bij ABC-NLP wel hebben is protowetenschappelijk onderzoek. Dit is onderzoek gedaan door leken op basis van wetenschappelijke principes. ABC-NLP heeft twee onderzoeken gedaan. Het eerste onderzoek onderzoekt hoe goed NLP werkt bij mensen die in de problemen zitten. Het tweede onderzoek keek hoe goed NLP het leven van mensen verbetert met wie verder niks mis is.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat bij 80.3% van de mensen die de afgelopen 1000 dagen meer dan 800 probleemdagen hadden, met NLP binnen enkele maanden het aantal probleemdagen halveert. Uit het tweede onderzoek blijkt dat bij 81.25% van de mensen de kwaliteit van leven stijgt in de eerste vijf maanden nadat zij zijn begonnen met NLP.

In de samenwerking met ADRIBA gaan we deze gegevens gebruiken in een wetenschappelijke ABA test zoals binnen OBM daar gebruik van wordt gemaakt. Op die manier kunnen we zien in hoeverre de combinatie van het ABC-model met NLP beter werkt dan NLP alleen.

Naast dit empirisch onderzoek heeft Licensed NLP Master Trainer™ Joost van der Leij ook Mathematische NLP ontwikkeld. Mathematische NLP is een mathematische en cybernetische beschrijving van wat we binnen NLP doen zonder dat het NLP bevat. In plaats daarvan bevat Mathematische NLP alleen wetenschappelijke bronnen. Deze wetenschappelijke bronnen zijn:

  1. Cybernetica
  2. Triangulatie
  3. Subjectieve Bayesiaanse statistiek
  4. Syntactische Theorie van de Menselijke Geest