De ABC-NLP kwaliteit van leven test

In de periode van 2012 tot en met 2016 hebben wij de kwaliteit van leven van de deelnemers aan onze trainingen gemeten (N=160). Dit onderzoek heeft het mogelijk gemaakt om ABC-NLP op de Vrije Universiteit van Amsterdam te onderwijzen. Uit het onderzoek bleek dat de kwaliteit van leven met ABC-NLP sterk toeneemt zoals uit de volgende grafiek blijkt:

Wat je in deze grafiek ziet is dat je met ABC-NLP coaching (de gele lijn) de kwaliteit van leven enorm verbetert (gemiddeld van iets boven de -5000 naar +3000 op een schaal van -10.000 tot +10.000). Met de ABC-NLP Practitioner (de blauwe lijn) gaan mensen gemiddeld van rond de 0 naar de +3000 en met de ABC-NLP Master Practitioner (de groene lijn) gaan mensen gemiddeld van rond de +3000 naar boven de +5000. Interessant is dat als mensen elders een NLP opleiding hebben gedaan en ze doen de ABC-NLP nascholing (de rode lijn) dat hun kwaliteit van leven nog steeds flink stijgt, maar ze wel achterblijven ten opzichte van het niveau van de mensen die meteen met ABC-NLP aan de slag gaan.

Er zat echter wel een nadeel aan dit onderzoek en dat was dat de manier waarop deze data werd verzameld erg onpraktisch was en de deelnemers veel tijd kostte. Dat probleem is nu opgelost, want hier staat een eenvoudige gratis online test om te checken hoe het met jouw kwaliteit van leven staat: ABC-NLP kwaliteit van leven test.

Waar gaat de ABC-NLP kwaliteit van leven test over?

Bij ABC-NLP hebben we vijf primaire doelen in het leven:

 1. Goede beslissingen nemen.
 2. Je goed voelen ongeacht de omstandigheden.
 3. Goed communiceren met jezelf en met anderen.
 4. Je levensdoel ontdekken en verwezenlijken met veel wilskracht en ontspanning.
 5. Genieten van het leven.

De kwaliteit van je leven wordt voor het overgrote deel bepaald door hoe je je voelt. Als je wel goede beslissingen neemt, goed kan communiceren en je doelen bereikt, maar je tegelijkertijd je slecht voelt, dan heb je relatief weinig aan wat er goed gaat. Kortom, je goed voelen is het belangrijkste onderdeel van de kwaliteit van je leven.

Je goed voelen bestaat uit vier onderdelen:

 1. Je emotioneel goed voelen en weinig last hebben van negatieve gevoelens.
 2. Geen last hebben van negatieve gebeurtenissen uit het verleden.
 3. Geen last hebben van zorgen over de toekomst.
 4. Geen negatief gepieker.

Om die reden test je met de ABC-NLP kwaliteit van leven test:

 1. Hoe goed ga je om met je gevoel?
 2. Hoe goed ga je om met je verleden?
 3. Hoe goed ga je om met je toekomst?
 4. Hoe goed ga je om met je gedachten?

De uitslag van de ABC-NLP kwaliteit van leven test

Wanneer je de ABC-NLP kwaliteit van leven test hebt gedaan, dan krijg je de volgende grafiek toegestuurd:

Deze grafiek lees je als volgt: hoe meer naar rechts de grafiek staat, hoe beter het gaat (negeer de pieken). Deze deelnemer aan de ABC-NLP Practitioner had best last van negatief gepieker en zorgen over de toekomst, maar het verleden en zijn gevoel was geen probleem.

Na deelname aan de ABC-NLP practitioner zag zijn kwaliteit van leven er als volgt uit:

Dat alle grafieken een stuk naar rechts zijn opgeschoven, betekent dat alles stukken beter gaat. Goed omgaan met negatieve gedachten lukt nog niet optimaal, maar gaat al veel beter dan voor aanvang van de ABC-NLP Practitioner. De zorgen voor de toekomst zijn nu weg en de toekomstvisie is neutraal. Ondanks dat er geen problemen waren rond het verleden en het gevoel, is het goed voelen en goed omgaan met het verleden toch enorm verbeterd. 

Kortom, doe ook de ABC-NLP kwaliteit van leven test. Je krijgt meteen de grafiek van de huidige kwaliteit van je leven toegestuurd samen met een korte uitleg van wat de uitkomst betekent.