Opleiding Moderne Toegepaste Gedragsanalyse (Applied Behavior Analysis oftewel ABA)

Pavlov
Pavlov

Introductie: meer plezier in je leven en je werk

Toegepaste gedragsanalyse is een van de oudste wetenschappelijke methoden om gedrag positief te beïnvloeden. Gedragsanalyse is begonnen met Pavlov (klassieke conditionering, oftewel associatief leren) en later verdiept door Skinner (operante conditionering oftewel instrumenteel leren). Gedragsanalyse is het gedragstherapie gedeelte van Cognitieve Gedragstherapie. Moderne Toegepaste Gedragsanalyse kan om die reden ook als een vorm van Cognitieve Gedragstherapie worden beschouwd, maar dan eentje die veel meer aandacht heeft voor onbewuste processen in plaats van cognitieve bewuste processen.

Moderne Toegepaste Gedragsanalyse verschilt van gedragstherapie in die zin dat Moderne Toegepaste Gedragsanalyse meer aandacht heeft voor het innerlijk van de mens. Wat hij of zij voelt, verbeelt, denkt en de bijbehorende onbewuste processen. Traditionele gedragstherapie kijkt vooral naar extern, waarneembaar gedrag. Moderne Toegepaste Gedragsanalyse kijkt dus ook naar wat dan intern gedrag heet: voelen, verbeelden, denken en de onbewuste processen die daarachter schuilgaan. Vanwege alle aandacht voor onbewuste processen verschilt Moderne Toegepaste Gedragsanalyse ook van traditionele gedragstherapie, omdat Moderne Toegepaste Gedragsanalyse gebruik maakt van (zelf)hypnose. Hypnose zat al vanaf het allereerste begin in gedragsanalyse omdat Pavlov al in 1928 zei: “Wanneer je mijn methode wil gebruiken bij mensen, werk dan met hypnose.” Om die reden kan Moderne Toegepaste Gedragsanalyse ook als een vorm van hypnotherapie worden beschouwd. In feite is Moderne Toegepaste Gedragsanalyse een combinatie van gedragstherapie en hypnotherapie om directer en effectiever het onbewuste positief te beïnvloeden zodat men op bewust niveau ook beter gaat functioneren.

Bij Moderne Toegepaste Gedragsanalyse wordt alleen wel een ander perspectief ingenomen dan bij zowel gedragstherapie als hypnotherapie. Zowel gedragstherapie als hypnotherapie nemen namelijk een medisch perspectief in. De therapie moet als het ware een geestesziekte genezen. Bij Moderne Toegepaste Gedragsanalyse wordt uitgegaan van een educatief perspectief. Hierbij maakt Moderne Toegepaste Gedragsanalyse een onderscheid tussen mensen die in de problemen zitten en mensen waar niets mee aan de hand is. Deze definitie luidt:

 1. Als mensen structureel falen in het behalen van hun doelen, dan zitten ze in de problemen.
 2. Als mensen structureel hun doelen behalen, dan is er niets aan de hand.

In de eerste situatie is het zaak om mensen die in de problemen zitten te leren hoe ze op een positieve manier weer structureel hun doelen kunnen behalen. In de tweede situatie, als er niets aan de hand is, dan kan men Moderne Toegepaste Gedragsanalyse nog steeds gebruiken om het eigen leven en werk verder te optimaliseren. Dit betekent dat Moderne Toegepaste Gedragsanalyse niet alleen nuttig is voor de cliënt, maar ook voor de behandelaar zelf. Om die reden wordt, mede ook vanwege het educatieve karakter van Moderne Toegepaste Gedragsanalyse, in het vervolg gesproken over de 1-op-1 trainer. De 1-op-1 trainer is iemand die Moderne Toegepaste Gedragsanalyse enerzijds op zichzelf toepast om zijn of haar eigen leven en werk te optimaliseren. Anderzijds past de 1-op-1 trainer Moderne Toegepaste Gedragsanalyse toe om mensen uit de problemen te helpen. Concreet kan de 1-op-1 trainer het volgende op zichzelf toepassen of aan andere leren:

 • zich zowel in makkelijke als moeilijke omstandigheden goed te voelen,
 • het verleden te neutraliseren, 
 • zorgen over de toekomst weg te nemen, 
 • te stoppen met piekeren, 
 • goede beslissingen te nemen
 • een beter zelfbeeld en meer eigenwaarde te voelen,
 • een goed plan voor de toekomst te hebben.

Deze technieken zijn generatief. Dat wil zeggen dat iemand ermee leert om problemen op te lossen in het algemeen. Daarmee lost iemand de huidige problemen op, maar kan hij of zij ook toekomstige problemen zelf oplossen door de bovenstaande technieken opnieuw toe te passen.

Het programma van de opleiding

De opleiding Moderne Toegepaste Gedragsanalyse bestaat uit 10 dagen. Deze 10 dagen beslaan 4 blokken. In deze vier blokken leer je de volgende competenties:

 1. Het begrijpen en beheersen van de eigen breinprocessen. Aan de hand van Cybernetic Big Five Theory wordt vastgesteld welke gedrag ingebakken zit en waar dus rekening mee moet worden gehouden. Vervolgens leer je snelle zelfhypnose-technieken om je goed te voelen, het verleden los te laten en te vergeten, zorgen over de toekomst weg te nemen en goede beslissingen te nemen. (3 dagen)
 2. Communiceren om te verhelderen en hypnotisch communiceren om te beÏnvloeden. Om goed te begrijpen wat er aan de hand is, dient de 1-op-1 trainer goed te kunnen luisteren. Daarnaast dient de 1-op-1 trainer ook goed te kunnen formuleren zodat andere mensen goed begrijpen wat de bedoeling. Vandaar dat communiceren om te verhelderen onderdeel van het programma is. Om de zelfhypnose-technieken uit het eerste blok zo goed als mogelijk toe te kunnen passen, dient de 1-op-1 trainer ook vaardig te zijn in het gebruik van hypnotisch taalgebruik. Vandaar dat ook communiceren om te beïnvloeden onderdeel van het programma is. (3 dagen)
 3. Het aanleren van nieuwe strategieën. Om goed te kunnen omgaan met moeilijke omstandigheden is het belangrijk om én de eigen breinprocessen goed te beheersen én om slimme strategieën hiervoor te hebben. Omdat het onmogelijk is voor elke situatie van tevoren een kant en klare strategie te hebben, is het nodig dat de 1-op-1 trainer leert om zelf nieuwe strategieën te vinden, uit te zoeken en te toe te passen. Dit leidt er dan uiteindelijk toe dat de 1-op-1 trainer vaardig wordt in het verbeteren van iemands zelfbeeld en eigenwaarde en dat hij of zij in staat is om iemand op onbewust niveau een positief levensplan te geven voor de komende dertig jaar. (3 dagen)
 4. Het protocol van Toegepaste Gedragsanalyse. Waar de eerste negen dagen van het programma erg goed werken in het doorbreken van negatieve associaties uit het verleden om vervolgens deze te vervangen door positieve associaties voor de toekomst dankzij het associatief leren van Pavlov, is voor het toekomstbestendig maken van het nieuwe gewenste gedrag het instrumenteel leren van Skinner nodig door middel van positieve bekrachtiging van dit gewenste gedrag. Hiervoor is er het strikte ABA protocol om te voorkomen dat de 1-op-1 trainer in bekende valkuilen trapt als het gaat om het toepassen van positieve bekrachtiging (1 dag).

Na het volgen van de opleiding Moderne Toegepaste Gedragsanalyse krijgen de deelnemers twee diploma’s:

 1. Het Toegepast Gedraganalyse diploma.
 2. Het Licensed NLP Practitioner™ certificaat van The Society of NLP®
Joost van der Leij
Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij

De trainer

Deze opleiding wordt gegeven door Joost van der Leij. Joost van der Leij is een VU-university certified OBM trainer/coach. OBM staat voor Organizational Behavior Management en is toegepaste gedragsanalyse voor binnen het bedrijfsleven. Daarnaast is Joost van der Leij ook een van de weinige Licensed NLP Master Trainer™ ter wereld. Uniek is dat Joost van der Leij Moderne Toegepaste Gedragsanalyse zowel op echte universiteiten onderwijst. Daarnaast heeft Joost van der Leij op basis van no cure, no pay meer dan 500 mensen die structureel faalde in het behalen van hun doelen gecoacht. Bij negen van de tien mensen is deze aanpak geslaagd.

Joost van der Leij heeft meer dan 20 boeken over dit onderwerp geschreven en doet onderzoek naar de effectiviteit van Moderne Toegepaste Gedragsanalyse.

Begeleiding buiten de training om

Naast de 10-daagse opleiding Moderne Toegepaste Gedragsanalyse krijgt elke deelnemer als onderdeel van de opleiding ook gratis:

 • Het ABC-NLP Handboek a 55 euro (naslagwerk voor Moderne Toegepaste Gedragsanalyse)
 • Het Neurogram Handboek a 40 euro (naslagwerk voor Cybernetic Big Five Theory)
 • Een jaarabonnement op NLPflix a 100 euro (hier kunnen alle onderdelen van de opleiding worden teruggekeken als online video training)
 • Lidmaatschap eigen Discord-server, zodat alle vragen die de deelnemer in de tussenperiode heeft snel worden beantwoord.

Deze opleiding kan je individueel volgen bij een van onze open opleidingen in Amsterdam of Eindhoven. Of je kan deze opleiding binnen de eigen instelling of organisatie als een incompany training ontvangen. In beide gevallen is het handigst om een verkennend gesprek te organiseren. Dit gesprek is uiteraard geheel vrijblijvend en gratis. Wanneer je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, vul dan het onderstaande formulier in: