Speculeren of investeren? Rijk worden op de beurs met het ABC-model

Speculeren is gokken dat je geld verdient door de snelle aankoop en verkoop van effecten (aandelen, opties, futures, forex of obligaties). Investeren is de aanschaf van effecten om waarde in je bezit te krijgen waarvan je verwacht dat die waarde in de toekomst toeneemt. Bij speculeren kan je zowel anticiperen op een waardevermeerdering als op een waardevermindering: of je koopt goedkoop in en verkoopt duurder of je verkoopt eerst iets duurders wat je dan later goedkoper terugkoopt. Bij beleggen ga je alleen uit van waardevermeerdering.

Bij speculeren verliest 98% van de speculanten al hun geld. Bij investeren verliest 90% van de beleggers een deel van hun geld. Alleen om die reden, lijkt beleggen (investeren) al een betere optie dan speculeren. Desalniettemin blijft zowel speculeren als beleggen mensen aantrekken. Wanneer je voor beleggen kiest, dan is het slim om bij de 10% te horen die geld verdient met beleggen. Als je voor speculeren zou kiezen, dan is het slim om bij de 2% te horen die geld verdient met speculeren.

dr. Marius Rietdijk
dr. Marius Rietdijk

Dr. Marius Rietdijk, universitair docent aan de economie faculteit aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, is een van die beleggers die zeer succesvol is en tot de 10% behoort die flink geld verdient met beleggen. Joost van der Leij behoort tot de 2% speculanten. Toch gebruiken ze beide hetzelfde model om hun beleggings- of speculatiegedrag te sturen, namelijk: het ABC-model.

Bij het ABC-model staat de A voor Antecedenten, alles wat aan gedrag voorafgaat of wat nodig is om gedrag mogelijk te maken. De B staat voor Behavior, het Engelse woord voor gedrag. C staat voor Consequenties, alles wat er na het gedrag plaatsvindt. Heel veel wetenschappelijk onderzoek laat klip en klaar zien dat ons gedrag veel en veel meer door Consequenties wordt beÏnvloed, dan door Antecedenten.

Zowel voor speculeren als beleggen geldt dat je je aan de regels van het spel houdt. De nummer één reden waarom speculanten en beleggers hun geld op de beurs verliezen is dat zij hun eigen regels breken. Het ABC-model laat zien waarom dit plaatsvindt. Of het nu om een speculant of een belegger gaat, het kan zomaar zijn dat hij zich netjes aan zijn regels houdt, maar toch geld verliest of dat de waarde tijdelijk daalt. Dan heeft het gewenste gedrag, namelijk het volgen van de eigen regels, een negatieve consequentie en neemt de kans af dat iemand zijn regels blijft volgen. Vervolgens breekt hij zijn regels en heeft hij geluk zodat hij of geld verdient of zijn effecten in waarde toenemen. Nu wordt hij beloond voor het ongewenste gedrag, namelijk het breken van zijn eigen regels. Dit gaat goed, totdat er een keer de zeldzame grote klap komt waar de regels hem tegen hadden moeten beschermen hetgeen leidt tot het verlies van al zijn geld of  zo’n sterke daling van de waarde van de effecten dat hij het voor gezien houdt. Want onderzoek laat zien dat als gedrag opeens tot een hele grote klap leidt, dus een onverwachte en erg grote negatieve consequentie, dat iemand dan helemaal met dit gedrag stopt. 

Kortom, de kans neemt sterk toe dat je in staat bent om op de beurs geld te verdienen wanneer je bekend bent met het ABC-model! Tijdens dit evenement leer je alles wat nodig is om het ABC-model toe te voegen aan je beleggings- of speculeerarsenaal!

Om die reden organiseren dr. Marius Rietdijk en Joost van der Leij een tweedaags evenement op 18 en 19 december 2021 waarbij zij je leren welke regels zij gebruiken om geld te verdienen en hoe je het ABC-model gebruikt om ervoor te zorgen dat je je aan je eigen regels houdt. Beiden zijn door schade en schande wijs geworden. Graag delen zij met jou wat de beste manier is om geld te verdienen op de beurs.

Dat betekent geenszins dat er onderlinge geen verschillen zijn. Sterker nog, er is altijd een strijd tussen speculanten en beleggers. Joost van der Leij heeft het probleem dat hij een brein heeft dat permanent bear is (bear is een technische term voor iemand die denkt dat alles gaat instorten). Dr. Marius Rietdijk heeft het wat dat betreft veel beter want bij is een echte bull (bull is een technische term voor iemand die denkt dat effecten vooral in waarde toenemen). Het risico van speculeren is veel groter dan bij beleggen. Het risico van een bearbrein hebben, is veel groter dan bij een bullbrein. Kortom, dr. Marius Rietdijk laat tijdens deze twee dagen ook zien wat er mis is met speculeren, terwijl Joost van der Leij dan kanttekeningen zet bij beleggen. Op die manier krijg je een goed overzicht van het speelveld en kan je zelf bepalen welke kant je op gaat.

Om deze reden is de opzet van deze twee dagen alsvolgt:

Dag 1, de ochtend: Joost van der Leij legt uit wat de Antecedenten zijn voor speculeren. Wat heb je nodig om speculeren mogelijk te maken en wat gaat aan speculeren vooraf. Je leert dan:

 • Je zit sowieso in euro’s.
 • Hoe te kunnen handelen op de beurs. Leren omgaan met time frames.
 • Wat het betekent het als de beurs stilstaat, daalt of stijgt.
 • Hoe verhouden aandelen, opties, futures, obligaties en forex zich.
 • Hoe technische analyse te maken en daghandel dan wel swing trading (handelen over enkele dagen tot hooguit enkele weken) te baseren op deze technische analyse.
 • Hoe met ABC-NLP te voorkomen dat stress ervoor zorgt dat je je eigen regels schendt.
 • Bayesiaanse modellen bouwen om te voorzien wat de beurs gaat doen.
 • Observeren in plaats van voorspellen.
 • Liquiditeitscrisis versus solvabiliteitscrisis.

Dag 1, de middag: dr. Marius Rietdijk legt uit wat de Antecedenten zijn voor beleggen. Wat heb je nodig om beleggen mogelijk te maken en wat gaat aan beleggen vooraf. Bovendien zal hij aangeven wat er aan te merken is op de wijsheid van Joost van der Leij. Je leert dan:

 • Waardebepaling aandelen.
 • Lezen jaarverslagen.
 • 32 regels voor beleggers.
 • Hoe u nu nog tegen geld aankijkt en met geld omgaat 
 • Waarom u rijk wilt en zult zijn
 • Twee manieren om rijk te worden
 • Eén manier om steenrijk te worden

Dag 2, de ochtend:  Joost van der Leij legt uit wat de Consequenties van speculeren zijn:

 • Speculeren werkt op de korte termijn.
 • Exit strategieën.
 • Risk management
 • Dagboek
 • Slechte gevoelens over verliezen nadat je aan de regels hebt gehouden neutraliseren.
 • Goede gevoelens over winsten nadat je je regels hebt geschonden hebt neutraliseren. 

Dag 2, de middag:  dr. Marius Rietdijk legt uit wat de Consequenties van beleggen zijn:

 • Compounding
 • Dividend
 • Omgaan met dalingen
 • Hoeveel is genoeg, wat is rijk?
 • Hoe uw werkzaamheden uw financiële toekomst bepalen en wat u gaat veranderen in uw werk om het beste in uw leven te halen

Voor die mensen die dat willen,, kunnen zij na dit evenement meedoen met de chatgroep voor speculanten. Nu zijn behaalde resultaten in het verleden niet een garantie voor de toekomst, maar in de maand oktober 2021 heeft deze chatgroep al 45+ punten op de S&P500 future behaald, wat zich vertaald naar $2250,- per emini contract plus 12.5% op grondstoffenaandelen. Kortom, in één maand is het grootste gedeelte van het tarief voor dit evenement alweer terugverdiend.

De logistieke details van dit tweedaags evenement zijn:

 • Locatie: NLP.amsterdam.
 • Adres: Binderij 7-L, 1185 ZH Amstelveen.
 • Tijden: van 10 tot 17 uur. Er is een uur lunchpauze. Lunch is inbegrepen. 
 • Tarief: zie onderstaand formulier.

Wanneer je mee wil doen aan dit bijzonder verrijkend evenement, vul dan het onderstaand formulier in. Nadat je dit formulier hebt ingevuld, sturen wij de factuur toe. Na het voldoen van het factuur is je plek definitief.