Je ongekende vermogens

Tony Robbins zijn eerste en beste boek heet “Je ongekende vermogens”. Dit boek gaat over NLP en het idee van Tony Robbins is dat NLP je ongekende vermogen oplevert, oftewel dat je na een NLP opleiding dingen kan die je daarvoor dacht nooit te zullen kunnen. Toch levert NLP alleen maar de basis voor je ongekende vermogens. Volgens de TAO hadden de TAO wijzen van vroeger magische krachten. Die krachten zouden in de loop van de geschiedenis verloren zijn gegaan. Mijn visie is dat de meest elementaire magische krachten overeenkomen met de ongekende vermogens van Tony Robbins, maar dat de TAO veel verder gaat. 

Eén manier om verder te gaan is door NLP met het ABC-model te combineren zoals ik met ABC-NLP doe. Het ABC-model is verreweg de beste manier om mensen positief te beïnvloeden. Vandaar dat ik NLP altijd combineer met het ABC-model. Toch denk ik dat de TAO nog verder gaat. Dat besef kwam dubbel en dwars bij mij binnen tijdens het maken van de 365 hypnotische meditaties. Na de eerste honderd kreeg ik pas door, dat ik eigenlijk alle ongekende vermogen van de oude TAO wijzen aan het verwoorden was. Dat heb ik nu expliciet gemaakt door voor elke hypnotische meditatie expliciet te beschrijven welke ongekende vermogen erbij hoort. Helemaal onderaan de pagina is een podcast speler met alle hypnotische meditaties. Overal waar je naar podcasts kan luisteren, kun je ze vinden. Je hoeft alleen op “Invloed Vergroten” of “Joost van der Leij” te zoeken. Het gaat dan om seizoen #3.

Hier is de hele lijst:

 1. Je ongekende vermogen van bewust voor jezelf en je eigen zelfontwikkeling te kiezen.
 2. Je ongekende vermogen om het verleden te neutraliseren.
 3. Je ongekende vermogen om het onderscheid te maken tussen welk gedrag aangeleerd is en welk gedrag ingebakken zit.
 4. Je ongekende vermogen om je los te maken van de hypnotische beïnvloeding van andere mensen.
 5. Je ongekende vermogen om je los te maken van je vroegere conditionering.
 6. Je ongekende vermogen om te leren vertrouwen op je eigen onbewustzijn.
 7. Je ongekende vermogen om voor aspiratie in plaats van inspiratie te gaan.
 8. Je ongekende vermogen om hartstocht op te roepen wanneer je dat maar nodig hebt.
 9. Je ongekende vermogen om ongekende vermogens naar boven te laten komen.
 10. Je ongekende vermogen om negativiteit op een positieve manier te gebruiken.
 11. Je ongekende vermogen om te werken op een manier die wordt gewaardeerd en voldoening geeft.
 12. Je ongekende vermogen om de voordelen van positiviteit binnen te halen.
 13. Je ongekende vermogen om goed met rampspoed om te gaan.
 14. Je ongekende vermogen om te leren beter om te gaan met moeilijke omstandigheden.
 15. Je ongekende vermogen om met kleine stapjes je gedrag meer in lijn te krijgen met hoe je je wil gedragen.
 16. Je ongekende vermogen om je eigen energie te beschermen.
 17. Je ongekende vermogen om meer kansen te krijgen ten te zien.
 18. Je ongekende vermogen om jezelf en anderen te beïnvloeden met behulp van consequenties.
 19. Je ongekende vermogen om het verschil te zien tussen normaal bijzondere mensen en bijzonder bijzondere mensen.
 20. Je ongekende vermogen om de juiste mensen te bevrienden.
 21. Je ongekende vermogen om claims over kwantummechanica op de juiste manier in te schatten.
 22. Je ongekende vermogen om meer creatieve ideeën te krijgen en te realiseren.
 23. Je ongekende vermogen om jezelf te beschermen tegen oplichters.
 24. Je ongekende vermogen om te kunnen leren wat je wil leren.
 25. Je ongekende vermogen om alles als subjectief te kunnen zien zonder de hunkeren naar objectiviteit.
 26. Je ongekende vermogen om lange termijn consequenties die volgen op je gedrag meer gewicht te geven dan korte termijn consequenties.
 27. Je ongekende vermogen om te kunnen lachen waar en wanneer je maar wil.
 28. Je ongekende vermogen om je als buitenbeentje je staande te houden in een maatschappij die voor middelmatigheid gaat.
 29. Je ongekende vermogen om respect te verdienen en alleen respect te geven aan hen die het ook zelf hebben verdiend.
 30. Je ongekende vermogen om goed te kunnen feesten.
 31. Je ongekende vermogen om toch verantwoordelijkheid te nemen zonder dat je verantwoordelijkheid hebt.
 32. Je ongekende vermogen om bagage van vroeger los te laten en te vergeten.
 33. Je ongekende vermogen om goed om te gaan met seks.
 34. Je ongekende vermogen om meer aandacht te hebben voor de vorm dan de inhoud.
 35. Je ongekende vermogen om oprecht te zijn.
 36. Je ongekende vermogen om jezelf te kunnen verdedigen tegen misbaksels.
 37. Je ongekende vermogen om kansen en mogelijkheid aan te grijpen.
 38. Je ongekende vermogen om gebruik te maken van wat het leven je geeft.
 39. Je ongekende vermogen om de toekomst te voorzien.
 40. Je ongekende vermogen om twist te kunnen gebruiken in jouw voordeel.
 41. Je ongekende vermogen om je aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden.
 42. Je ongekende vermogen om zorgen te stoppen en te veranderen in een toekomstvisie die vertrouwen geeft.
 43. Je ongekende vermogen om je bewustzijn en onbewustzijn op één lijn te krijgen zodat je gehele systeem de goede kant op gaat.
 44. Je ongekende vermogen om altijd meerdere oplossingen te vinden voor bestaande problemen.
 45. Je ongekende vermogen om je ware pad te vinden en te bewandelen.
 46. Je ongekende vermogen om vol te houden.
 47. Je ongekende vermogen je flexibel te gedragen.
 48. Je ongekende vermogen om je voornamelijk op een krachtige manier je goed te voelen.
 49. Je ongekende vermogen om groepen mensen te kunnen organiseren.
 50. Je ongekende vermogen om de bittere realiteit van de dood onder ogen te kunnen zien.
 51. Je ongekende vermogen om informatie van desinformatie te kunnen onderscheiden.
 52. Je ongekende vermogen om zo efficient als mogelijk met je eigen tijd om te gaan.
 53. Je ongekende vermogen om wat je waarneemt nooit als objectief te zien maar altijd als subjectief.
 54. Je ongekende vermogen om zonder waarheid te kunnen leven.
 55. Je ongekende vermogen om je onconventioneel te kunnen gedragen.
 56. Je ongekende vermogen om zowel goed te functioneren in balans als met een disbalans.
 57. Je ongekende vermogen om de hoeveelheid tegenslag die je in je leven krijgt sterk te verminderen.
 58. Je ongekende vermogen om complexe zaken uit elkaar te kunnen halen, de details te veranderen en om daarna alles op een betere manier weer in elkaar te zetten.
 59. Je ongekende vermogen om te kunnen zwijgen wanneer dat nodig is.
 60. Je ongekende vermogen om je ware wil te ontdekken en te volgen.
 61. Je ongekende vermogen om altijd meer mogelijkheden te creëren en te zien wanneer dat nodig is.
 62. Je ongekende vermogen om jezelf als onuitputtelijke bron voor energie te gebruiken.
 63. Je ongekende vermogen om goed om te gaan met celibatair leven.
 64. Je ongekende vermogen om pijn te kunnen lijden.
 65. Je ongekende vermogen om zaken, mensen en verhalen goed te kunnen interpreteren.
 66. Je ongekende vermogen om te kunnen leven zonder steeds een verklaring nodig te hebben.
 67. Je ongekende vermogen om mee te liften met de flow van de geschiedenis.
 68. Je ongekende vermogen om mentale bergen te kunnen beklimmen.
 69. Je ongekende vermogen om met loops je communicatie effectiever te maken.
 70. Je ongekende vermogen om je eigen fort te bouwen, beveiligen en te gebruiken.
 71. Je ongekende vermogen om meer gebruik te maken van je creativiteit.
 72. Je ongekende vermogen om de juiste leraar, trainer of coach te vinden.
 73. Je ongekende vermogen om op een gezonde manier onafhankelijk te kunnen opereren.
 74. Je ongekende vermogen om een onderscheid te maken tussen entertainment en zelfontwikkeling.
 75. Je ongekende vermogen om zowel de binnen- als de buitenwereld te exploreren.
 76. Je ongekende vermogen om in volle omvang ja tegen het leven te zeggen.
 77. Je ongekende vermogen om zowel de binnen- als de buitenwereld te exploiteren.
 78. Je ongekende vermogen van het altijd doen van je hoofddeugd in plaats van je hoofdzonde
 79. Je ongekende vermogen om je af te sluiten voor negatieve suggesties en open te staan voor positieve suggesties.
 80. Je ongekende vermogen om karma voor jou te laten werken.
 81. Je ongekende vermogen om angst te gebruiken als meetinstrument hoe goed je eigen zelfontwikkeling verloopt.
 82. Je ongekende vermogen om te genieten van het leven.
 83. Je ongekende vermogen om te werken en denken in tegenstellingen.
 84. Je ongekende vermogen om overal een meester in te worden door feedback loops te gebruiken.
 85. Je ongekende vermogen om goed om te gaan met afscheid, scheiden of verlies.
 86. Je ongekende vermogen om je slim te gedragen in plaats van als een intellectuele idioot.
 87. Je ongekende vermogen om de traditie je eigen te maken.
 88. Je ongekende vermogen van verbeeldingskracht.
 89. Je ongekende vermogen om alles wat je leert, ervaart en hoort op een goede manier te integreren.
 90. Je ongekende vermogen om confirmation bias in jezelf en bij andere mensen te herkennen en te vermijden.
 91. Je ongekende vermogen om jezelf toestemming te geven om op verlof te gaan.
 92. Je ongekende vermogen om je leven mooi te maken.
 93. Je ongekende vermogen om waarde toe te voegen aan het leven.
 94. Je ongekende vermogen om je ergens in vast te bijten.
 95. Je ongekende vermogen om jezelf te vertrouwen met nederigheid van binnen en arrogantie van buiten.
 96. Je ongekende vermogen om te oefenen, oefenen en nog eens te oefenen.
 97. Je ongekende vermogen om te zien dat alles lichamelijk is.
 98. Je ongekende vermogen om je subjectieve tijdsbeleving te kunnen beïnvloeden zodat tijd langzaam gaat wanneer het leven leuk is en tijd snel gaat als het leven saai is.
 99. Je ongekende vermogen om op te passen met alles wat nieuw is.
 100. Je ongekende vermogen om meer te nemen zodat je meer kan geven.
 101. Je ongekende vermogen om ankers te kunnen gebruiken.
 102. Je ongekende vermogen om een dertigjarenplan te kunnen maken.
 103. Je ongekende vermogen om je ergens uitermate goed te kunnen concentreren.
 104. Je ongekende vermogen om laag intense, minimale signalen met je bewustzijn op te pikken.
 105. Je ongekende vermogen om met omgekeerde dualiteit om te kunnen gaan.
 106. Je ongekende vermogen om subtiel je ongekende vermogens te gebruiken.
 107. Je ongekende vermogen om je empatisch te gedragen zonder dat je last krijgt van compassievermoeidheid.
 108. Je ongekende vermogen om zorgeloos te leven.
 109. Je ongekende vermogen om je te kunnen ontspannen.
 110. Je ongekende vermogen om te kunnen denken in termen van waarschijnlijkheid in plaats van waarheid.
 111. Je ongekende vermogen om te gaan voor “goed genoeg is goed genoeg” in plaats van altijd maar meer, meer, meer.
 112. Je ongekende vermogen om iemand van wie je wil leren volledig in je op te nemen zodat je zijn of haar positieve vaardigheden overneemt.
 113. Je ongekende vermogen om een onderscheid te maken tussen de ene ware geheime leer en slappe aftreksels die alleen maar zijn bedoeld om de ene ware geheime leer te verhullen.
 114. Je ongekende vermogen om je ambities in toom te houden ten faveure van je aspiratie.
 115. Je ongekende vermogen om niets te accepteren en toch je goed te voelen in moeilijke omstandigheden.
 116. Je ongekende vermogen om niets te geloven en nergens van overtuigd te zijn en toch goed te voorzien hoe zaken in de wereld samenhangen.
 117. Je ongekende vermogen om te herkennen hoe elke breintype probeert om de situatie te domineren.
 118. Je ongekende vermogen om grootst te dromen door los te laten wat je denkt dat haalbaar en realistisch is.
 119. Je ongekende vermogen om een “magische saus” formule te herkennen en te voorkomen dat je daardoor wordt opgelicht.
 120. Je ongekende vermogen om de juiste leraar, trainer of coach aan te trekken.
 121. Je ongekende vermogen om op de juiste manier goede bronnen te gebruiken.
 122. Je ongekende vermogen om open te staan voor ervaringen wanneer dat het beste uitkomt en open te staan voor redeneringen wanneer dat het beste past.
 123. Je ongekende vermogen om een TAZ, een tijdelijke autonome zone, te maken of te vinden.
 124. Je ongekende vermogen om bewijs en data op de juiste wijze te wegen.
 125. Je ongekende vermogen om je innerlijke schoonheid naar buiten te laten stralen.
 126. Je ongekende vermogen om groepsdruk te weerstaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *