Wanneer mag ik mijzelf ABC-NLP coach of ABC-NLP trainer noemen?

Wanneer je ABC-NLP coach bent, mag je dit logo gebruiken.

Wanneer je ABC-NLP trainer bent, mag je dit logo gebruiken.

Om jezelf ABC-NLP coach of ABC-NLP trainer te mogen noemen en vermeld te worden op de ABC-NLP website, is het volgende nodig:

 1. Het behalen van het Licensed NLP Master Practitioner™ certificaat voor ABC-NLP coach dan wel het Licensed NLP Trainer™ certificaat voor ABC-NLP trainer.
 2. Het met goed gevolg deelnemen aan of de opleiding Toegepaste Gedragsanalyse, of de opleiding Invloed Vergroten of de Advanced NLP Master Practitioner.

Dat er twee voorwaarden zijn, is erin gelegen dat ABC-NLP uit twee delen bestaat, namelijk: Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) en toegepaste gedragsanalyse. De opleiding Toegepaste Gedragsanalyse, de opleiding Invloed Vergroten en de Advanced NLP Master Practitioner bevatten alle drie meer dan genoeg van het ABC-model om dit mogelijk te maken.

De tweede reden is dat ABC-NLP coaching en ABC-NLP training aantoonbaar beter werkt, dan reguliere NLP zoals uit dit onderzoek blijkt:

Mocht je al wel NLP trainer of NLP Master Practitioner zijn, maar nog geen certificaten van The Society of NLP® van Richard Bandler hebben, dan is er de ABC-NLP nascholing om deze certificaten alsnog te behalen.

Drie sporen voor het ABC-model goed in je vingers te krijgen

In totaal zijn er drie verschillende mogelijkheden om het ABC-model je eigen te maken:

Spoor 1 (theoretisch): de NLP Advanced Master Practitioner

Voor het theoretische spoor is er de Licensed NLP Advanced Master Practitioner™ opleiding. Dit is een zevendaagse opleiding waarbij je naast toegepaste gedragsanalyse, ook de wetenschappelijke en filosofische basis van ABC-NLP krijgt. Dit houdt in:

 • Dag 1: Wat is wetenschap? Wat is NLP? Wat is toegepaste gedragsanalyse?
 • Dag 2: De zeven stappen van het behandelingsprotocol van toegepaste gedragsanalyse: Antecedenten, Behavior & Consequenties.
 • Dag 3: Geschiedenis van NLP en toegepaste gedragsanalyse: Introspectionisme, Behaviorisme en Cybernetica. Met onder andere het TOTE-model.
 • Dag 4: De breintypen van Cybernetic Big Five Theory en de relatie met het ABC-model.
 • Dag 5: Taalfilosofie met onder andere onbekende vooronderstellingen, samenhang van NLP en waarom de NLP basisvooronderstellingen zijn wat ze zijn.
 • Dag 6: Echt wiskundig modelleren met Bayesiaanse netwerken.
 • Dag 7: De enige praktische dag met alle ABC-NLP versies van standaard NLP technieken zoals zwart/wit terugspoeltechniek en tijdlijnen.

Na het volgen van de Licensed NLP Advanced Master Practitioner™ opleiding krijg je het  Licensed NLP Advanced Master Practitioner™ certificaat van The Society of NLP® van Richard Bandler met oorspronkelijke handtekening van Richard Bandler als bewijs dat je NLP op een hoog niveau doorgrondt. Je wordt ook uitgenodigd om een artikel te schrijven naar aanleiding van wat je in de opleiding hebt geleerd. Tijdens en na de opleiding word je hierin begeleid. Wanneer er genoeg artikelen zijn, worden ze gepubliceerd in The Protoscientific Journal of Neuro-Linguistic Programming.

Spoor 2 (praktisch & zakelijk): de opleiding Invloed Vergroten

Het tweede spoor is de zevendaagse opleiding Invloed Vergroten. Deze opleiding volgt de zeven stappen van het protocol van de toegepaste gedragsanalyse in de vorm van Organizational Behavior Management:

 • Dag 1: ABC Awareness sessie plus stap 1 van het OBM protocol: je grote doel bepalen met specificeren.
 • Dag 2: Breintypen en het ABC-model deel 1 plus stap 2 van het OBM protocol: meten.
 • Dag 3:  Breintypen en het ABC-model deel 2 plus stap 3 van het OBM protocol: ABC-analyse.
 • Dag 4: Breintypen en het ABC-model deel 3 plus stap 4 van het OBM protocol: feedback.
 • Dag 5: Hypnotische taalpatronen deel 1 plus stap 5 van het OBM protocol: subdoelen stellen.
 • Dag 6: Hypnotische taalpatronen deel 2 plus stap 6 van het OBM protocol: positief bekrachtigen.
 • Dag 7: Hypnotische taalpatronen deel 3 plus stap 7 van het OBM protocol: evalueren en bijsturen.

Spoor 3 (praktisch en gericht op het oplossen van individuele problemen): de opleiding toegepaste gedragsanalyse

De opleiding toegepaste gedragsanalyse bestaat uit één volle dag en vier terugkommiddagen. Tijdens deze dagen begeleid je al een of meerdere cliënten en gebruik je positieve bekrachtiging om hen meer op een gewenste manier te laten gedragen en minder op een ongewenste manier. Ook hier wordt het protocol van toegepaste gedragsanalyse gebruikt:

 • Stap 1: specificeren van gewenst gedrag en ongewenste gedrag.
 • Stap 2: meten gewenst en ongewenst gedrag.
 • Stap 3: met een ABC-analyse een functionele analyse maken van de vraag waarom er te weinig gewenst gedrag is en teveel ongewenst gedrag.
 • Stap 4: Met behulp van feedback inzicht geven in waarom mensen teveel ongewenst gedrag vertonen en te weinig gewenst gedrag.
 • Stap 5: Subdoelen stellen. Samen bepaal je hoe je een uitdagend maar makkelijk te halen schema kan maken om meer gewenst gedrag te krijgen en minder ongewenst gedrag.
 • Stap 6: Positief bekrachtigen. Samen bepalen wat goede positieve consequenties zijn voor wanneer iemand zich gewenst gedraagt.
 • Stap 7: Evalueren en bijsturen. Mocht het gewenste gedrag niet genoeg toenemen, dan debug je als het ware het bovenstaande proces om te ontdekken hoe alles kan worden geoptimaliseerd.

Aanvragen gratis en vrijblijvend verkennend gesprek

Logistieke details van alle drie de opleidingen:

 • Locatie: NLP.amsterdam
 • Adres: Binderij 7-L, 1185 ZH Amstelveen
 • Tijden 10 tot 17 uur.
 • Data, zie onderstaand formulier.

Omdat we rekening houden met eventuele overlap tussen de bovenstaande programma’s dan wel bestaande hiaten, wordt elk programma aangepast aan de individuele deelnemer. Om te bepalen wat je precies wel en wat niet hoeft, spreken we eerst een keer af om een en ander te overleggen. Dit kan via de telefoon, Zoom of langskomen bij ons in Amstelveen. Wanneer je interesse hebt, vul dan het onderstaande formulier in en dan maken we een afspraak:

Met dit formulier vraag je gratis en geheel vrijblijvend verkennend gesprek aan.

Data van de eerst volgende openbare opleidingen zijn: 


Invloed Vergroten: 30 jun, 1 & 22 sep, 20 okt, 17 nov & 15 dec 2022


Advanced NLP Master Practitioner: 26 okt, 23 nov, 21 dec 2022, 25 jan, 22 feb & 22 maart 2023


Toegepaste Gedragsanalyse: 13 oktober (van 10 tot 17 uur), 10 november (van 14 tot 17 uur), 8 december (van 14 tot 17 uur) 2022 en 19 januari (van 14 tot 17 uur) & 16 februari (van 14 tot 17 uur) 2023

We respect your email privacy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *