Positief-Bekrachtigende Breintraining certificatiedag

Zoals je wellicht weet, vind ik het erg belangrijk dat een trainingsinstituut nooit haar eigen certificaten uitprint zoals de meesten doen. Om die reden ben ik er trots op dat alle certificaten die ik heb uitgereikt zijn uitgegeven door een onafhankelijke derde, namelijk of The Society of NLP van Richard Bandler (voor het NLP gedeelte) of de Vrije Universiteit van Amsterdam (voor het ABC gedeelte). Helaas is de Vrije Universiteit hiermee gestopt. Gelukkig is er nu een goed alternatief, hoewel niet 100% onafhankelijk.

Want om meer kans te maken bij de GZZ en verzekeraars hebben we Positief-Bekrachtigende Breintraining (PBB) ontwikkeld en de Breintraining coöperatie opgericht. Een coöperatie is een idealistische en democratische instelling waarin bedrijven samenwerken om een goed doel te verwezenlijken. Ons goede doel is: de wereld beter maken door mensen te helpen. Dit maken we concreet door de wachtlijst bij de GGZ te willen ontlasten. En het goede nieuws is dat we de eerste mensen reeds van die wachtlijst hebben afgehaald.

Vanuit de markt kregen we het verzoek of we ook PBB certificaten uitgaven. Na ampel overleg hebben we democratisch besloten om dat te gaan doen. Omdat mijn stem slechts een van de vele is, is dit niet 100% onafhankelijk, maar omdat ik geen deel uitmaak van de kwaliteitsbewaking voor deze certificaten is dit voor mij toch onafhankelijk genoeg. Dit betekent dat voortaan een ieder die de ABC-NLP Practitioner doet, ook het PBB level #1 certificaat krijgt. En dat een ieder die de ABC-NLP Master Practitioner doet, het PBB level #2 certificaat krijgt.

Daarnaast zijn er nog maar liefst drie opleidingen waar het ABC-model een centrale en/of zeer belangrijke rol speelt:

 1. De opleiding Invloed Vergroten
 2. De Advanced NLP Master Practitioner
 3. Toegepaste Gedragsanalyse.

Voor mensen die het PBB level #2 certificaat hebben, komt er voor elk van deze drie opleidingen een level bij wanneer je deze opleiding hebt afgerond. Dus de mensen die de opleiding Invloed Vergroten reeds hebben gedaan en ook de ABC-NLP Master Practitioner krijgen dan bijvoorbeeld ook het PBB level #3 certificaat. Idem dito voor de mensen die de Advanced NLP Master Practitioner hebben gedaan. Mocht je beide hebben gedaan dan krijg je zelfs het PBB level #4 certificaat. En wie alle drie doet, krijgt het PBB level #5 certificaat.

Overgangsregeling PBB certificering

Dat is natuurlijk leuk voor de huidige en toekomstige mensen die deze opleidingen gaan doen, maar hoe zit het met eenieder die een of meerdere van deze opleidingen in het verleden heeft gedaan? Voor hen is er een overgangsregeling. Dat betekent dat zij op een eenvoudige manier het PBB certificaat op het juiste niveau kunnen ontvangen. Door mee te doen met de PBB certificeringsdag krijg je niet alleen het juiste PBB certificaat, maar ook meteen een opfrisser en een dag waarmee je up to date komt met de nieuwste ontwikkelingen. Want die dag leg ik in detail uit wat er nieuw is aan het PBB protocol

Met name ga ik dan in op:

 1. De zeven primaire emoties van Jaak Panksepp die nu het hart vormen van het Neurogram® model. Aan de hand van het werk van Jaak Panksepp is het ook heel makkelijk om het Neurogram® model aan het ABC-model te koppelen.
 2. Update van de zwart/wit terugspoeltechniek en tijdslijntechnieken in combinatie met het ABC-model.
 3. Het ABC-model en hoe je hiermee positieve gedragsveranderingen mee creëert die jarenlang meegaan.

De PBB certificatiedag is eenmalig. Mocht je onverhoopt niet kunnen, dan is de enige manier om een PBB certificaat te bemachtigen het doen van een opleiding. Kortom, mocht je een PBB certificaat willen ontvangen, doe dan mee met de PBB certificatiedag. De logistieke details van deze dag zijn:

 • Datum: vrijdag 8 december 2023.
 • Tijden: van 10  tot 17 uur
 • Locatie: Breintraining coöperatie Amsterdam
 • Adres: Binderij 7-L, 1185 ZH Amstelveen (we zitten nog steeds op dezelfde plek, maar nu onder de nieuwe naam).
 • Tarief: 97 euro inc. 21% BTW
 • Alle deelnemers krijgen een maandabonnement op NLPflix ter waarde van 9 euro gratis.
 • Door deel te nemen aan deze dag, steun je ook de Breintraining coöperatie en haar ideële werk omdat 25% van de opbrengst naar de Breintraining coöperatie gaat.
 • Mocht je aan de voorwaarden voldoen, dan ben je ook welkom om mee te doen aan de Breintraining coöperatie. Neem gerust contact op wanneer je interesse hebt.

Wanneer je mee wil doen, vul dan het onderstaande formulier in:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *